mobirise.com

Tydzień dla Hospicjum

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z panem Krzysztofem Grycem
na adres k.gryc@hospicjum.gliwice.pl 

 

Kontakty


W sprawach organizacyjnych Tygodnia z Hospicjum 
k.gryc@hospicjum.gliwice.pl


W sprawach pomocy Hospicjum w Gliwicach
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych w Gliwicach
lek. med. Artur Pakosz dyrektor@hospicjum.gliwice.pl


W sprawach dotyczących rozbudowy Hospicjum
(sprawy techniczne)
Bożena Niemczynowicz
b.niemczynowicz@hospicjum.gliwice.pl