Czym zajmuje się medycyna pracy?

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Badanie i monitorowanie stanu zdrowia pracowników to rola lekarzy, który są specjalistami z zakresu medycyny pracy. Medycyna pracy jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny.

Obowiązki lekarza medycyny pracy

Medycyna pracy Poznań zgłosimy się przede wszystkim wtedy, gdy będziemy podejmować pracę – lekarz medycyny pracy wyda (lub nie) nam zaświadczenie, że jesteśmy zdolni do pracy. Obowiązkiem medycyna pracy Poznań jest między innymi wczesne wykrywanie chorób zawodowych, ich leczenie oraz prowadzenie ewentualnej rehabilitacji pracowników. Medycyna pracy Poznań zapewnia dostęp do lekarzy bardzo różnych specjalności. Pracownicy, którzy zobowiązani są do wykonania badań wstępnych i okresowych mają zapewniony dostęp do:

  • okulisty;
  • neurologa;
  • laryngologa.

Na podstawie wyników badań zleconych przez tych specjalistów lekarz medycyny pracy orzeknie o zdolności poszczególnych osób do wykonywania pracy.

Jak przygotować się do wizyty?

Pracownicy, którzy odwiedzają gabinet lekarza medycyny pracy muszą oczywiście posiadać skierowanie. Jakie badania muszą wykonać zależy oczywiście od tego, jaką pracę wykonują czy też zamierzają wykonywać. Na skierowaniu do lekarza medycyny pracy stanowisko pracy musi zostać bardzo szczegółowo i precyzyjnie opisane. W przypadku, gdy pracownik wykonuje w ośrodku medycyny pracy badania okresowe, ma prawo wykonać je w godzinach pracy. Za czas poświęcony na badania w ośrodku medycyny pracy pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie. Koszty badań pracowników powinien pokryć pracodawca.