Czy opłaca się inwestować w fundusze etf?

Czy opłaca się inwestować w fundusze etf?

Na giełdzie papierów wartościowych notowane są nie tylko akcje. Do instrumentów finansowych, w które można inwestować na giełdzie zalicza się także ETF fundusze. Osób, które dokładnie wiedzą ETF co to, tak naprawdę jest niewiele. Spróbujmy więc znaleźć odpowiedź na pytanie ETF co to jest.

Czym są fundusze EFT?

Osoby, które chciałyby wiedzieć, co to ETF, mogą zaskoczone tym, że są one rodzajem otwartych funduszy inwestycyjnych. Zaskoczeniem dla osób pytających co to ETF może też być informacja o tym, że są one dostępne na giełdach od 1990 roku. Początkowo przez graczy giełdowych były traktowane trochę nieufnie.

Dzisiaj EFT fundusze z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Szacuje się, że aktualnie na światowych giełdach notowanych jest niemal siedem tysięcy funduszy ETFA. W fundusze ETF można inwestować nie tylko na zagranicznych giełdach, ale także na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Emitowane przez fundusze ETF jednostki uczestnictwa są wyceniane na bieżąco, a obrót nimi odbywa się w sposób ciągły.

Czy inwestowanie w fundusze EFT jest bezpieczne?

Warto nie tylko wiedzieć, co to ETF, ale także to czy inwestowanie w nie jest ryzykowne. Co do zasady, ETF fundusze są bezpieczne. Podlegają bowiem regulacjom prawnym. Jeśli chodzi o ryzyko inwestycyjne, zawsze może się tak zdarzyć, że przyniosą one zysk mniejszy od zakładanego. Takie ryzyko ponosi jednak każda osoba, która decyduje się inwestować na giełdzie papierów wartościowych. Każdy musi więc zdecydować, czy chce inwestować w ETF fundusze.